Informatica zakoupila společnost Apllimation

 
 

Praha 17. března 2009 -- Společnost Informatica (NASDAQ: INFA) ohlásila novou akvizici -- Applimation, leadera v oblasti Information Lifecycle Management (ILM). Informatica tak pokračuje v rozšiřování svého portfolia.

Applimation dodává balík produktů ke správě různých fází životního cyklů aplikací, od testování až k archivaci. Aplikace ILM zásadně redukují TCO (Total Cost of  Ownership)  a zvyšují ROI (Return on  Investment) spojené s enterprise aplikacemi jako jsou ERP, CRM, HR a SCM.
Odhaduje se, že přes 80  procent dat v těchto aplikacích je "neaktivních", ale přesto zabírají místo na disku a databázovou kapacitu. Dále více než  40 procent dat je důvěrných. Efektivní management životního cyklu aplikace snižuje cenu databází a ukládání dat, zlepšuje výkonnost a přístup k důvěrných informacím.
Produkty Applimation se dají rozdělit do 3 kategorií:

Data Archive
- umožňuje snižovat nároky na objem produkčních dat tím, že průběžně analyzuje jejich využití a data, která nejsou dlouho používaná, přesouvá z  produkční databáze do archivu (kde jsou ale nadále stále přístupná). To  umožňuje jednak zrychlit běh produkčních aplikací, jednak ušetřit za  datová úložiště, zálohy či administraci...

Data Subset / On Demand
- inteligentní výběr části produkčních dat dle nastavených kritérií. Zachovává veškeré vazby mezi daty. Použití např. pro tvorbu datamartů pro určitou oblast nebo při přepravě testovacích dat "on demand", tj. podle požadavků uživatele.
Snižuje náklady na testovací prostředí, protože se pracuje pouze s výběrem reprezentativního vzorku dat a nároky na datový prostor a administraci jsou podstatně nižší.

Data Secure
- maskování citlivých dat tak, aby výsledná data měla stejnou charakteristiku jako produkční data, ale nemohla být zneužita. Lze využít při přípravě testovacích dat nebo např. při poskytování dat externím subjektům. Funkčně se jedná o  podobné rozšíření jako Informatica Data Masking Option, je zde ale možnost využití více algoritmů pro maskování.

Applications Retirement

- inteligentní archivace a indexace dat legacy systémů při přechodu na nové aplikace. Data starých aplikací jsou tak stále přístupná, aniž by musely staré systémy běžet, resp. vůbec existovat. Velká možnost uplatnění zejména při datových migracích. Významně snižuje náklady tím, že po migraci lze starou aplikaci zlikvidovat a data přitom zůstanou zachována (např. z důvodu regulačních opatření).

Applimation má více než 290 zákazníků celosvětově, např. Aetna Life  Insurance Company, AT&T Mobility, Blue Cross a Blue Shield of Florida, Getty Images, The Hudson's Bay Company, IKON Office Solutions a Starbucks.

Informatica zaplatila za kmenové akcie zhruba 40 miliónů dolarů.

"Akvizice společnosti Applimation rozšiřuje náš trh o sousedící kategorii -- aplikační Information Lifecycle Management," řekl Sohaib Abbasi, CEO Informatica. "Kombinace technologií Informatica a Applimation dále prohlubuje naši pozici technologického leadera v oblasti datové integrace. Společně budeme schopni nabídnout zákazníkům platformu pro přístup, integraci a správu aktivních i archivovaných dat, při současném snižování TCO  (total-cost-of-ownership)."
Další informace na www.informatica.com

 
© 2010 INFA Partner, s.r.o