Datová kvalita -- Achillova pata ERP a CRM systémů

 
 

Praha 9. ledna 2009 -- Mít strategii datové integrace může být zásádní pro  úspěch ERP a CRM systémů nebo pro iniciativy CDI (Customer Data Integration).  Joe McKendrick se na blogu Informatica Perspectives zabývá výsledkem studie od Datamonitoru "The Importance of Data Integration on Realizing the Business Value of Enterprise Applications" (Dopad strategie datové integrace na business hodnotu podnikových systémů" -- ke stažení zde)

Odhaduje se, že se ročně jen na licence podnikových systémů vynakládá přes 37 miliard $, bohužel však organizace nevěnují dostatečnou pozornost tomu hlavnímu -- samotným datům, které se dostávají do systémů a z nich.
Podle oslovených IT manažerů je největším problémem nedostatečná kvalita dat při podpoře obchodních procesů. Druhý nejčastěji zmiňovaný problém taktéž souvisí s datovou kvalitou -- nedostatečné porozumění životního cyklu informací a  přidružených metadat.
Celková strategie datové integrace je bohužel opomíjena ve všech fázích životního cyklu podnikového systému, od prvotního nasazení (což je logicky ideální čas pro implementaci strategie), přes běh systému až po případně konsolidační projekty (např. následkem fúzí či akvizic). 
Joe McKendrick komentuje všechna doporučení vycházející ze studie, zejména první  - vytvořte či převezměte komplexní strategii pro datovou integraci.
"Zatímco  managementu dat se věnuje hodně pozornosti při prvotní fázi životního cyklu aplikace -- při jejím nasazení --, v dalších fázích je bohužel odsunut do pozadí. Podniky potřebují vytvořit komplexní strategii managentu dat a datové integrace pro všechny fáze životního cyklu tak, aby byli schopni reagovat na problémy podnikových aplikací nejen v prvotní fázi, ale i v operační a konsolidační fázi nebo i při odstavování aplikace z provozu."

Celý článek je k dispozici zde.

 
© 2010 INFA Partner, s.r.o