Informatica On Demand Data Loader byl uživateli salesforce.com zvolen nejlepším integračním nástrojem ("Best Data Integration Tool")

 

 

 
 

Praha 17. března 2009 -- Informatica On Demand automatizuje kroky potřebné k tomu, aby byla data v podniku udržována konzistentní s daty uloženými v systémech Salesforce CRM a Force.com a plně aktuální.

Díky tomu tak mohou uživatelé snadno synchronizovat všechny své informace uložené v Salesforce CRM, včetně dat o zákaznících, produktech, obchodních příležitostech a prodejích.

Více na  http://www.informaticaondemand.com/

 
© 2010 INFA Partner, s.r.o