2015


Společnost Informatica byla označena jako lídr v reportu Enterprise Data Virtualization, Q1 2015 nezávislé průzkumné společnosti Forrester.

Společnost získala nejvyšší skóre jak na škále rozsahu nabídky tak i na škále strategie při hodnocení své agilní platformy pro integraci dat.

 
 

Společnost Informatica (Nasdaq:INFA), vedoucí nezávislý dodavatel software pro integraci dat, oznámila, že se umístila jako lídr v reportu ,,The Forrester Wave: Enterprise Data Virtualization, Q1 2015” publikovaném 11. března 2015. Společnost získala nejvyšší skóre v obou sledovaných metrikách - rozsah nabídky (current offering) a strategie.

Kompletní report naleznete zde:https://www.informatica.com/forrester-enterprise-data-virtualization.html?source=News-Release

Forrester definuje podnikovou virtualizaci dat jako integraci jakýchkoliv dat v reálném nebo téměř reálném čase, pocházejících ze strukturovaných, nestrukturovaných i semi-strukturovaných zdrojů dat, v architektuře on-premise nebo cloud.

Forrester hodnotil dodavatele podle 60 kritérií, která byla rozdělena do tří hlavních skupin:
 - Aktuální funkčnost, tj. rozsah nabídky z pohledu architektonické a provozní funkcionality
 - Strategie, tj. hodnocení plánů a vizí dodavatelů v oblasti virtualizace dat.
 - Tržní podíl, tj. zastoupení jednotlivých dodavatelů na trhu nástrojů pro virtualizaci dat.

V reportu Forrester popisuje společnost Informatica jako lídra mezi dodavateli technologií pro virtualizaci dat, zaměřených na celopodniková řešení s objemem dat v řádu stovek terabajtů či patabajtů.

Enterprise architekti hodnotí virtualizaci dat společnosti Informatica velmi pozitivně, ať už díky možnosti integrace komplexních dat z cloud zdrojů (SaaS), rozšíření stávajícího ETL frameworku o real-time zpracování dat, a taky zabudované podpoře procesů řízení datové kvality.

Report také uvádí: “Uvolněním produktu Springbok (Informatica’s Cloud Data Preparation) – samoobslužného nástroje pro přípravu dat, umožňující analytikům a uživatelům připravit si data bez závislosti na IT – se začíná společnost Informatica posouvat od tradiční integrace dat směrem k nové inteligentní datové platformě, která je real-time, samoobslužná a agilní.”

 
© 2010 INFA Partner, s.r.o