2015


Informatica po desáté za sebou lídrem v Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools 2015

 
 

Integrace dat je klíčem k úspěchu jakékoliv společnosti, která spoléhá na svá data při řízení podniku a obchodních procesů. Pro zvýšení konkurenceschopnosti budují organizace nová datově integrační řešení, která jsou schopna reagovat na stále se měnící podmínky a technologické inovace. Report “2015 Gartner Magic Quadrant for Data Integration” je hodnotný podklad, poskytující aktuální informace o silných a slabých stránkách vedoucích dodavatelů datové integrace.

Obchodní agilita vyžaduje agilní technologickou platformu pro integraci dat, která rychle, spolehlivě a bezpečně integruje data jak z tradičních, tak i nových moderních datových zdrojů, a poskytne kvalitní informace pro business.

Platforma pro integraci dat by měla:

  • zpřístupnit kvalitní data business uživatelům v čase, kdy jsou potřeba
  • podporovat nové a moderní technologické trendy jako cloud computing, big data, real time, streaming data
  • vyrovnat se s exponenciálně rostoucím objemem a složitostí dat, s důrazem na výkonnost a dostupnost zpracování dat
  • zajistit důvěryhodnost dat díky monitorování a testování kritických business procesů
  • být jednoduše integrovatelná s dalšími technologiemi (datová kvalita, data integration hub, master data management) pro zajištění vyšší produktivity

Celý report je k dispozici zde:

https://www.informatica.com/data-integration-magic-quadrant.html
 
© 2010 INFA Partner, s.r.o