Informatica Data Services

 

Informatica Data Services umožnuje vytvořit virtuální datovou vrstvu nad různými systémy, tj. abstrahovat data a zprostředkovat je pomocí virtuálních tabulek nebo jako službu.

Data Services (někdy také popisované jako Infomation-as-a-Services IaaS) zprostředkovávají různorodé typy dat v heterogením prostředí v různých latencích (dávkově, real-time). Data Services se vytvářejí na základě modelování logických objektů v Informatica Developer GUI, objekty se dají také importovat např. z ERwin Data Modeler.

Informatica Data Services navazují a díky integraci s platformou Informatica dále rozšiřují koncept Data Federation. Velmi významná je schopnost provádět také kontrolu datové kvality v rámci jednoho nástroje Developer, či profilovat logické objekty z nového webové aplikace pro business analytiky Informatica Analyst.

dataservices.JPG

 

další informace zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2010 INFA Partner, s.r.o