Řešení kvality dat

Podpora pro celou řadu celopodnikových projektů v oblasti kvality dat

Nízká kvalita dat vede ve firmách každoročně k velkým finančním ztrátám. Chybná data přispívají k výpadkům na straně dodavatelů, špatným podnikatelským rozhodnutím a neodpovídajícímu řízení vztahů se zákazníky. Data jsou klíčovým aktivem každé organizace a pokud z nich má organizace očekávat návratnost, je třeba je zodpovědně řídit. Infrastruktura poskytující vysoce kvalitní data v rámci podniku zajišťuje, že vlastníci dat mohou rychle dosahovat důležitých přínosů, včetně:

  • úspor nákladů;
  • lepšího rozhodování;
  • zlepšení služeb zákazníkům;
  • efektivnějšího řízení dodavatelů.

Dosažení vysoké úrovně kvality dat potřebné pro dnešní konkurenceschopné obchodní aktivity není jednorázovou záležitostí. Informatica proto poskytuje komplexní řešení pro správu kvality dat napříč celým podnikem.

Řešení pro management kvality dat
Zajistěte kvalitu dat v různých místech své organizace.

Obchodní řešení kvality dat
Dodávejte přesná, konzistentní a aktuální data do obchodních systémů.

© 2010 INFA Partner, s.r.o