Application Information Lifecycle Management


Informatica nabízí balík produktů ILM (původně Applimation) ke správě různých fází životního cyklů aplikací, od testování až k archivaci. Aplikace ILM zásadně redukují TCO (Total Cost of Ownership)  a zvyšují ROI (Return on Investment) spojené s enterprise aplikacemi jako jsou ERP, CRM, HR a SCM.

Odhaduje se, že přes 80 procent dat v těchto aplikacích je „neaktivních“ ale přesto zabírají místo na disku a databázovou kapacitu. Dále více než  40 procent dat je důvěrných. Efektivní management životního cyklu aplikace snižuje cenu databází a ukládání dat, zlepšuje výkonnnost a přístup k důvěrných informacím.

Produkty Applimation se dají rozdělit do 3 kategorií.


Data Archive

- umožňuje snižovat nároky na objem produkčních dat tím, že průběžně analyzuje jejich využití a data která nejsou dlouho používaná přesouvá z produkční databáze do archivu (kde jsou ale nadále stále přístupná). Výsledkem je zrychlení běhu produkčních aplikací, nižší náklady na datová úložiště, zálohy či admnistraci...

Data Subset / On Demand

- inteligentní výběr části produkčních dat dle nastavených kritérií. Zachovává veškeré vazby mezi daty.

Použití např. pro tvorbu datamartů pro určitou oblast nebo při připravě testovacích dat "on demand", tj. podle požadavků uživatele. Snižuje náklady na testovací prostředí protože se pracuje pouze s výběrem reprezentativního vzorku dat a nároky na datový prostor a administraci jsou podstatně nižší.

Data Secure

- maskování citlivých dat tak, aby výsledná data měla stejnou charakteristiku jako produkční data, ale nemohla být zneužita. Lze využít při přípravě testovacích dat nebo např. při poskytování dat externím subjektům.

 

Informatica ILM je řešení ideální pro:

 • Zlepšení výkonu aplikace
 • Podporu data governance iniciativ
 • Plánované odstavení  aplikací z provozu
 • Soulad se zákonými regulačními opatřeními
 • Optimalizaci testovacího prostředí
 • Ochranu dat

Informatica ILM podporuje následující aplikace

 • Oracle E-Business Suite
 • Siebel CRM
 • PeopleSoft
 • SAP
 • custom aplikace

 

Datasheety ke stažení - Informatica Data Archive, Informatica Data Privacy, Informatica Archive pro Symantech Enterprise Vault

Application Information Lifecycle Managemen

 

 

 

 

 

© 2010 INFA Partner, s.r.o