Informatica PowerExchange

Zpřístupněte svá komplexní data. Přesně podle požadavků.

Produkt Informatica PowerExchange, který využívá architekturu orientovanou na služby (SOA), poskytuje přístup podle požadavků k datům uloženým ve všech stěžejních celopodnikových datových systémech, včetně systémů minipočítačů, střediskových počítačů či v systémech založených na souborech. Software PowerExchange je úzce integrován s produktem Informatica PowerCenter, a tak pomáhá organizacím využít jejich stěžejní provozní data leště lépe, neboť je zpřístupňuje všem relevantním pracovníkům i procesům bez toho, že by bylo nutno speciálně vytvářet rutiny, které by tuto konverzi dat zajišťovaly. Díky nativnímu SQL přístupu k rozhraní databázových aplikací jsou zajištěny vysoce výkonné extrahování dat, jejich konverze a filtrování bez pomocného předzpracování dat či programování. Sdílené služby přinášejí možnosti dodávání dat, které umožňují pracovníkům IT flexibilně a efektivně řídit zpracovávané požadavky.

 

PWX.JPG

Firmy i veřejné instituce dnes vyžadují bezprostřední přístup k přesným informacím pro rychlé rozhodování a rychlé operace. Zároveň se ale astronomickou rychlostí zvětšuje objem a pestrost dat, a to obojí má stresující důsledky na zdroje IT i infrastrukturu. Aby bylo možné využít všech výhod plynoucích z uchovávaných informací, organizace musí být schopny integrovat data z širokého spektra transakčních aplikací a systémů a nabídnout uživatelům výsledky rychle ve správném čase.

PowerExchange poskytuje přístup podle požadavků k datům, která jsou pak k dispozici rychle a jsou přesná a ve srozumitelné podobě. Díky produktu Informatica PowerExchange je možné:

  • přistupovat k datům a dodávat je ve „správném čase“;
  • lépe využít stávající investice do informačních technologií;
  • získat data ze složitých systémů bez speciálního programování.

Více informací na www.informatica.com

© 2010 INFA Partner, s.r.o