Snižte náklady na správu dat

Objemy dat dnes nerostou, ale přímo explodují. Dle odhadů roste množství dat v ERP a CRM aplikacích  až o 50% ročně.

Jak roste váš business, stále více transakcí je zpracováváno  Vašimi aplikacemi a ukládáno v datových skladech. V dnešní době také musíme uchovávat data z důvodu regulačních opatření delší dobu a to dále klade nároky na vaší infrastukturu a její správu.

Rostoucí objem dat má take negativní účinky na odezvu kritických business aplikací, což dále stěžuje život IT oddělením, které musí dodržet SLA. Nárůst objemu dat klade zvyšuje náklady na cenu hardware, databází,  aplikací a i údržby a administrace.

Vícenásobné kopie v neprodukčních prostředích pro vývoj a testování tento problem eskalují ještě dále, neboť dle střízlivých odhadů spadá na jednu produkční prostředí až 7 kopií.  Data v těcho neprodukčních prostředí navíc často nejsou zabezpečena a vystavují tak organizace riziku jejich zcizení či zneužití.

Toto se vše děje v době, kdy je na IT odděleních požadováno stale “více za méně”.

Proto potřebujete  dlouhodobé, efektivní řešení tohoto problému – řízení životního cyklu aplikací  (Information Lifecycle Management - ILM).

Informatica ILM je řešení ideální pro:

  • Zlepšení výkonu aplikace
  • Podporu data governance iniciativ
  • Plánované odstavení  aplikací z provozu
  • Soulad se zákonými regulačními opatřeními
  • Optimalizaci testovacího prostředí
  • Ochranu dat

Informatica ILM umí archivovat Vaše custom aplikace, ale je leaderem v segmentu "hotových"  aplikací Oracle E-Business Suite, Siebel, PeoplesSoft a SAP.

Chcete vědet více? Napište nám nebo zavolejte.

 

 

 

 

 

 

 

© 2010 INFA Partner, s.r.o