Datové sklady

Dodejte svému podnikání lepší informace

Firemní oddělení informačních technologií dokáže své organizaci zajistit významný přínos pro podnikání prostřednictvím sofistikovaných řešení využívajících data z celé firmy, jako jsou datové sklady, data marty, business inteligence a provozní datová úložiště. Tato řešení vyžadují sloučení a dodání velkých objemů celopodnikových dat z různých zdrojů – což je komplikovaný úkol, který zabere hodně času a může vést i k překročení rozpočtovaných nákladů. Většina analytiků souhlasí s tvrzením, že typické řešení datového skladu spotřebuje 70 procent alokovaných zdrojů na extrakci, transformaci a load dat do datového skladu a následně pak 70 procent nákladů na průběžný provoz a management.

Problémy

Řešení datových skladů jsou často nákladná a riziková, neboť:

 • přístup ke starším systémům a porozumění jim vyžaduje specializované dovednosti;
 • každý rostoucí objem dat stupňuje požadavky na zpracování dat, obvzlášť při operacích v reálném čase;
 • objevuje se komplikovanost odvíjející se od měnících se požadavků z praxe, použitých zdrojových systémů a datové hierarchie systémů;
 • může dojít k tomu, že systém není schopen zajistit přístup k datovým skladům pro velké skupiny uživatelů;
 • z důvodů nízké důvěry v uložená data může dojít k pomalému nebo rozpačitému přijímání takových řešení v rámci organizace.

Řešení společnosti Informatica

Informatica pomáhá významným organizacím úspěšně realizovat projekty jejich datových skladů, které nepřekračují plánovaný rozpočet a jsou v rámci organizací dobře přijímány. Díky využití přední platformy značky Informatica pro integraci dat mohou organizace získat výhody v podobě bezpečné, škálovatelné a flexibilní základny se všemi možnostmi požadovanými pro vytvoření a správu prostředí datových skladů.

Integrační platforma společnosti Informatica pro datové sklady přináší následující výhody:

 • omezení životního cyklu projektu a zkrácení doby dodání řešení pro projekty business inteligence, a to od uvedení každé nové verze až po další verzi;
 • minimalizace rizika omezení projektu z důvodů překročení rozpočtu a prodlev v projektu;
 • zlepšení konzistence dat mezi systémy, procesy a organizacemi;
 • větší přizpůsobení praxi.

Mezi klíčové charakteristiky tohoto řešení patří:

 • optimalizovaný výkon a škálovatelnost zajišťující efektivní zpracování rozsáhlých objemů dat;
 • zpracování dat v reálném čase;
 • generování reportů a zpráv pro monitorování podnikatelských aktivit;
 • integrované čištění dat a speciální transformační knihovna s průvodci pro snadnou podporu všech typů zpracovávaných dat;
 • integrované generování reportů o datech zajišťující jednoduchý přístup k datům pro business uživatele;
 • plná historie dat – dokumentace od zdroje dat po cílový report – pro zajištění kompletního auditu, což vede k důvěře k uchovávaným datům a porozumění tomu, jak byla data do skladu vložena.
© 2010 INFA Partner, s.r.o