PŘÍPADOVÁ STUDIE

Informatica v Komerční bance

„Informatica PowerCenter je mimořádně stabilní, splňuje prakticky veškeré požadavky a přináší minimum problémů. Na špičkové úrovni je navíc i technická podpora, kterou nám poskytuje tým expertů tuzemského distributora.“
Ing. Miroslav Borek, vedoucí oddělení Systémy datového skladu KB

Produkt PowerCenter společnosti Informatica je využíván pro import heterogenních dat z různých databází a dalších systémů do rozsáhlého centrálního datového skladu Komerční banky a následně i pro export dat z datového skladu do systémů na jiných platformách.

Výchozí situace

Komerční banka (KB) patří k nejvýznamnějším bankovním institucím nejen v České republice, ale i v celém regionu střední a východní Evropy. Od roku 1992, kdy byla transformována ze státního peněžního ústavu na akciovou společnost, si vybudovala výsadní postavení jednoho ze základních pilířů bankovního systému České republiky. V říjnu 2001 byl úspěšně dokončen privatizační proces a skupina Komerční banky (včetně jejích dceřiných společností) se stala součástí francouzské finanční skupiny Société Générale (SG).

Od vstupu Société Générale prodělala KB řadu zásadních změn. Významně změnila obsluhu klientů, uvedla na trh řadu nových produktů a představila novou firemní identitu. Díky těmto pozitivním změnám získala Komerční banka v roce 2004 v prestižní soutěži Banka roku ocenění „nejdůvěryhodnější banka roku“ a „nejdynamičtější banka roku“.

Skupina Komerční banky poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Prostřednictvím rozsáhlé sítě 335 obchodních míst a přímého bankovnictví zajišťuje Komerční banka obsluhu jednoho a 1,37 milionu klientů z řad občanů i podniků.

Data Warehouse se v Komerční bance začal budovat v roce 1999, kdy bylo jako jádro celého datového skladu nasazeno řešení Teradata společnosti NCR. Celá implementace trvala přibližně 14 měsíců. Pro ETL procesy byly zpočátku využívány především Teradata utility pro load dat. V souvislosti s rozvojem datového skladu a přibíráním dalších datových zdrojů bylo vzhledem k udržení tempa vývoje rozhodnuto využít speciální ETL nástroj, který by umožnil zpracovávat data z různorodých platforem a usnadnil vývoj transformačních procesů. Při pečlivém výběru nejvhodnějšího řešení bylo zvažováno několik produktů, mezi nimi i PowerCenter společnosti Informatica. Právě ten nejlépe odpovídal všem požadavkům a nárokům bankovního ústavu, a proto padlo rozhodnutí jej nasadit.

Implementace řešení

„Začínali jsme v létě roku 2001 s verzí 5.1, která nám umožnila využívat data z mnoha zdrojů, včetně databází Oracle, Sybase, MS SQL, MS Access, flat files a dalších,“ poznamenává Ing. Miroslav Borek, vedoucí oddělení Systémy datového skladu KB. „Poměrně záhy jsme začali tento software využívat i pro exporty z datového skladu do jiných systémů.“

V současné době systém obsahuje kolem 400 aktivních session. Transformace jsou spouštěny v pravidelných intervalech (denně, týdně, měsíčně) samotným nástrojem Informatica, ale i nepravidelně v závislosti na dostupnosti zdrojových dat. Za celou dobu používání jde o statisíce datových přenosů.

Přenos dat z hlavního bankovního systému na platformě mainframe je záležitostí vlastního jádra datového skladu a technologie Teradata, ostatní datové zdroje různorodého charakteru jsou zpracovávány pomocí nástroje Informatica PowerCenter. Zde se maximálně uplatnila flexibilita nástroje, který umožňuje snadno přidávat nové datové zdroje a upravovat řešení dle nových požadavků.

Datový sklad Komerční banky dnes představuje zhruba 630 GB dat, z toho přibližně 350 GB tvoří hlavní databáze, která je obklopena uživatelskými datovými tržišti. Asi 100 uživatelů (Power Users) má přímý přístup k datům, dalších cca 1200 uživatelů využívá nepřímý přístup prostřednictvím reportovacích nástrojů a návazných technologií.

Budoucnost

V současné době je v Komerční bance využívána verze PowerCenter 5.1.1 a intenzivně se připravuje přechod na verzi 7.1. Nepůjde o náhlý přechod, ale postupně se budou zapojovat jednotlivé agendy. Nová verze by měla být nasazena do plného provozu v průběhu podzimu 2004.

„Ačkoli jsme s celkovou funkčností řešení velice spokojeni, očekáváme od nové verze rozšířené možnosti a řadu vylepšení,“ říká Tomáš Soukup, který je v oddělení Systémy datového skladu zodpovědný právě za software se značkou Informatica. „Dosud jsme například pro scheduling některých úloh používali speciální skripty – to by mělo být po přechodu na novou verzi eliminováno. Těšíme se i na některé nové funkce, které verze 7.1 podporuje – dokonalejší správu metadat, plnohodnotné verzování objektů nebo širší podporu utilit Teradata pro loadování dat.“

Nová verze se musí vyrovnat i s dalšími požadavky, z nichž je zřejmě v poslední době nejaktuálnější velice rychlý nárůst množství dat ve formátu XML. Zajímavé jsou rovněž možnosti zpracování dat v reálném čase, zcela nová koncepce řízení procesů formou workflow, nový Metadata Reporter pro přístup k metadatům přes webovské rozhraní a mnoho dalších vylepšení.

„Domnívám se, že jsme z dostupných řešení pro integraci různorodých dat zvolili velice dobře. PowerCenter společnosti Informatica je mimořádně stabilní záležitostí, splňuje prakticky veškeré požadavky a přináší minimum problémů,“ uzavírá Ing. Miroslav Borek. „Na špičkové úrovni je navíc i technická podpora, kterou nám poskytuje tým expertů tuzemského distributora.“

Záměr projektu

Cílem bylo zpřístupnit data z různorodých zdrojů pro datový sklad a zjednodušit vývoj transformačních procesů.

Zvolená řešení

  • Informatica PowerCenter
  • Informatica Metadata Exchange

Přínos

  • snadná integrace různorodých datových zdrojů do centrálního datového skladu
  • zrychlení vývoje řešení = úspora času i nákladů
  • přehledný grafický design, snadná orientace i v komplikovaných transformačních procesech, snadná modifikovatelnost

Architektura

  • Jádro datového skladu: řešení Teradata společnosti NCR
  • Integrace dat: Informatica

Zdrojová data: MS SQL, Oracle, Sybase, MS Access, flat files a další

Přehled zákazníků společnosti Informatica

© 2010 INFA Partner, s.r.o