Konsolidace dat

Dosáhněte vyšší efektivity tím, že omezíte složitost používaných systémů a aplikací

Za snahou o konsolidaci dat stojí potřeba snížit náklady na informační technologie a zvýšit efektivitu. Organizace se ve zvýšené míře zabývají konsolidací aplikací a platforem proto, aby zefektivnily svou IT infrastrukturu, snížily její složitost i náklady na ní vynakládané a především aby využily výhod nových technologií.

Ať už dochází ke konsolidaci stávajících systémů nebo k implementaci nových funkcí v aplikacích, pracovníci úseku informačních technologií musí pracovat s daty – s komplexními, rozdílnými a hlavně velkými objemy dat. V typickém případě jsou tato data uložena v zastarávajících systémech a je třeba je převést do systémů nových – což je komplikovaný a potenciálně vysoce rizikový proces.

Konsolidace dat – zásadní a časově náročná fáze implementace upgradu aplikace nebo instalace aplikace zcela nové – je často velmi podceňovanou součástí celého aplikačního projektu. Kromě toho přesun dat může dost často spotřebovat až 40 procent rozpočtu celého projektu.

Problémy

Konsolidace dat je obvykle časově náročná a složitá záležitost, neboť:

 • původní komplexní systémy vyžadují specializované dovednosti, které má jen málo odborníků;
 • k zákaznicky upraveným systémům chybí dokumentace, což vede k nesrovnalostem mezi systémy, které se původně jevily jako identické;
 • zjistí se nízká kvalita dat – nastanou hlavně komplikace s opakováním dat a jejich nekonzistencemi – a to zpravidla v hlavních datech, jako jsou údaje o zákaznících, produktech a partnerech.

Řešení firmy Informatica

Informatica pomáhá zákazníkům urychlit konsolidaci dat pro jejich použití v nových aplikacích, v upgradech a konsolidačních projektech tak, že poskytuje přístup k datům, jejich profilaci, čištění a transformaci v rámci jedné platformy.

Využitím unifikované datové integrační platformy firmy Informatica pro konsolidační projekty mohou organizace dosáhnout výhod v následujících oblastech:

 • rychlejší konsolidace dat s nižšími náklady;
 • nižší náklady na průběžný provoz IT a údržbu;
 • zlepšení konzistence dat mezi systémy, procesy i organizacemi;
 • zlepšení možností reakce na požadavky podnikání.

Mezi klíčové charakteristiky patří:

 • bezproblémový a neagresivní přístup ke komplexním zdrojům dat (vč. nativního přístupu k datům uloženým na sálových počítačích a minipočítačích);
 • zakomponovaná profilace dat a velmi produktivní vývojové nástroje pro rychlou analýzu, vývoj a implementaci obchodní logiky;
 • zabudované možnosti pro transformaci dat a jejich pročišťování pro slučování dat z více zdrojů;
 • vysoce produktivní prostředí pro týmový vývoj s automaticky generovanou dokumentací a vytvářením zpráv o připravenosti dat, což zajišťuje lepší kontrolu konsolidovaných dat a úplnou dokumentaci všech uskutečněných kroků.

 

Pohled zákazníka:
„Informatica PowerCenter nám pomohl zlepšit možnosti služeb našim zákazníkům tím, že konsolidoval data z několika našich firemních systémů, takže pak jsme získali jediný pohled na všechna naše zákaznická data.“ 

—Wells Real Estate Fund

© 2010 INFA Partner, s.r.o