Migrace dat

Díky produktům značky Informatica můžete bez obav přejít na nové aplikace a využívat jejich nejnovější technologické inovace bez komplikovaného přenosu dat

Požadavky na vylepšování funkčnosti softwaru přicházejí od zákazníků neustále a v poslední době i ve větší míře, a to vyžaduje implementace nových aplikací nebo upgradů stávajících řešení. V souvislosti s tím musí mnoho organizací převádět data ze svých stávajících aplikací do nového prostředí. Ale převod dat může být složitý, časově náročný a nákladný – často neočekávaně, s náklady šplhajícími až na desetinásobek původního rozpočtu nebo úsilí vynaloženého na projekt. Mnozí IT manažeři takový krok dokonce odkládají až do doby, kdy už nemají jinou možnost.

Problémy

Migrace dat je často nákladná a riziková, neboť:

 • přístup ke zastarávajícím systémům a porozumění jim vyžaduje specializované znalosti;
 • k systémům obvykle není k dispozici aktuální dokumentace;
 • migrace z více systémů či aplikací vyžaduje odstranění duplikovaných dat a souvisejících nekonzistencí;
 • proces složený z pokusů a omylů vede ke komplikovanému termínovému řízení celého projektu a ke zpožděním způsobeným neočekávanou nutností programování.

Řešení firmy Informatica

Informatica pomáhá mnoha organizacím úspěšně dokončit jejich projekty migrace dat v rámci rozpočtu a s vyšší přesností, neboť poskytuje bezpečnou škálovatelnou celopodnikovou platformu pro integraci dat se všemi možnostmi požadovanými pro korektní migraci dat.

Využitím celopodnikové platformy pro integraci dat firmy Informatica lze dosáhnout těchto výhod:

 • zkrácení času dokončení migračních projektů;
 • minimalizaci rizika omezení postupu projektu, překročení nákladů na projekt a jeho zpoždění;
 • zlepšení nekonzistence dat mezi systémy, procesy a organizacemi;
 • zvýšení schopností dynamicky reagovat podle situace na trhu.

 

Mezi klíčové charakteristiky patří:

 • bezproblémový, neinvazivní přístup do komplexních systémů – včetně mainframových a dalších specializovaných systémů – prostřednictvím společného grafického rozhraní a standardního jazyka SQL;
 • zabudovaná profilace dat, zajišťující prozkoumání obsahu, struktury a kvality dat ve všech systémech a využití těchto zjištění v transformačním procesu;
 • sofistikované možnosti transformace díky zabudovanému pročišťování dat pro sloučení všech dat a automatickou dokumentaci obchodních pravidel;
 • vysoce produktivní týmové vývojové prostředí s automatizovanou dokumentací a plným auditem, což umožňuje efektivní a rychlou práci samostatných a geograficky vzdálených týmů.
© 2010 INFA Partner, s.r.o