Obchodní řešení kvality dat

Zajištění přesných, konzistentních a aktuálních dat pro podnikatelské systémy, které podporují celou řadu obchodních iniciativ

Úspěšné organizace chápou přímou vazbu mezi kvalitou dat a výkonem firmy. Aplikace náročné na informace, jako jsou řízení vztahů se zákazníky (CRM), business inteligence (BI) nebo plánování celopodnikových zdrojů (ERP) mohou dosahovat dobrých výsledků pouze v případě, že jimi využívaná data jsou spolehlivá, úplná a přesná.

Zajištění vysoké úrovně kvality dat potřebné pro prosperující podnik je více než jednorázovou akcí. Podle našeho komplexního Procesu řízení kvality dat zaručují obchodní řešení společnosti Informatica, že data budou v konzistentní podobě a aktuálně dodávána do nových i stávajících obchodních systémů, které podporují celou řadu obchodních aktivit, včetně:

  • řízení aktiv;
  • plnění státních regulativ;
  • integrace dat zákazníků;
  • řízení vztahů se zákazníky;
  • migrace dat;
  • práce s datovými sklady;
  • business inteligence;
  • řízení podnikových zdrojů (ERP) a řízení dodavatelského řetězce (SCM).
© 2010 INFA Partner, s.r.o