Školení PowerCenter 8.x/9.x Level II Developer

Pro koho je kurz určen:
Kurz je primárně určen pro vývojáře, kteří již mají s produktem PowerCenter praktické zkušenosti a chtějí si dále rozšířit své znalosti o pokročilé způsoby práce s tímto nástrojem.

Popis:
Tento třídenní kurz navazuje na školení Informatica PowerCenter Level I Developer a probírá pokročilejší témata jako advanced mapping & workflow design, transaction control, recovery, error handling, optimalizace výkonnosti atd.

Po absolvování tohoto kurzu byste měli být schopni:

 • Detailně rozumět architektuře nástroje PowerCenter 8;
 • Navrhovat mapování s využitím prvků: variables and parameter fines, dynamic caching, data-driven and incremental aggregation, denormalization, user-defined and custom functions;
 • Při designu workflow využívat techniky jako restart junctions, control tables, workflow variables a dynamic scheduling;
 • Nakonfigurovat workflow pro automatické recovery;
 • Řídit transakce při zápisu dat do databáze;
 • Navrhovat různé způsoby pro ošetřování chybových stavů (error handling);
 • Spravovat objekty skrze více repositářů;
 • Optimalizovat využití paměti u transformačních procesů;
 • Optimalizovat výkonnost v definovaném prostředí;
 • Používat metody partitioningu pro zvyšování propustnosti zpracování dat.

Obsah:

 • PowerCenter Service Oriented Architecture 
 • Mapping Design and Parameter Files 
 • Java Transformation, User-defined Functions, Advanced Functions 
 • Pivoting Data (Normalization and De-Normalization)
 • Dynamic and Pipeline Lookups, Reference Table Manager
 • Stored Procedure and the SQL Transformations
 • Troubleshooting Review and Error Handling
 • Transaction Processing
 • Recovery
 • Command Line Programs
 • Mapping Architect for Visio 
 • Performance Tuning: Methodology
 • Performance Tuning: Mapping Design 
 • Performance Tuning: Memory Optimization
 • PowerCenter 9.0

Požadavky:
Praktické zkušenosti s produktem PowerCenter anebo absolvování školení Informatica PowerCenter Level I Developer.

Kdo by se měl účastnit:
Tento kurz je určen především pro technické pracovníky, kteří mají na starost vývoj a provoz ETL systému a s produktem PowerCenter mají zkušenosti.

© 2010 INFA Partner, s.r.o