Informatica PowerCenter

Software pro integraci dat, který představuje klíčovou technologii pro vytváření integračních kompetenčních center pracujících v reálném čase

 

Informatica PowerCenter maximalizuje podnikatelskou hodnotu dat. Jedná se o unifikovanou celopodnikovou platformu pro datovou integraci, která zajišťuje přístup k datům prakticky z jakéhokoli systému a v jakémkoli formátu a umožňuje jejich vyhledávání a integraci.

PowerCenter je speciálně navržen tak, aby plnil vysoké nároky na integrační kompetenční centrum (ICC) pracující v reálném čase. Plní požadavky velkých firem na bezpečnost, škálovatelnost a výkon, a tak slouží jako ideální základna pro celopodnikové iniciativy integrace dat.

PowerCenter využívají obchodní analytici, organizace IT a vývojářské týmy na globální úrovni. Pomáhá jim realizovat analytické, obchodní a provozní požadavky a zajišťuje důvěryhodná a včasně dodávaná data v rámci celého podniku, čímž maximalizuje jejich hodnotu. PowerCenter také snižuje náklady na vývoj a implementaci projektů v oblasti informačních technologií tím, že zvyšuje týmovou produktivitu prostřednictvím spolupráce lidí v různých odděleních.

 

 

Hlavní funkce

Univerzální přístup k datům

 

 • Jedna platforma pro přístup k různým typům dat, zahrnujícím:
  • strukturovaná, nestrukturovaná a částečně strukturovaná data;
  • relační databáze, mainframová data, soubory, aplikace ERP
   a CRM;
  • real-time zprávové systémy.
 • Použití jednoho engine pro zpracování dat v reálném čase, dávkově
  i CDC;
 • Podpora JMS a dalších zprávových systémů, jako jsou IBM MQ
  a TIBCO Rendezvous, s možností odebírat data z těchto systémů i do nich publikovat;
 • Rozšíření přístupu k datům o kombinaci tradičního fyzického
  a virtuálního pojetí integrace dat na jediné platformě s doplňkem PowerCenter Data Federation Option;
 • Využití výhod Metadata Manageru v PowerCenter Advanced Edition (AE), který spravuje a konsoliduje metadata z širokého spektra zdrojů a poskytuje rozsáhlý soubor funkcí pro analýzu metadat a reportování, což zvyšuje vhled do původu dat i do toho, kam směřují a jak jsou transformována.

Stěžejní integrace dat na celopodnikové úrovni

 

 • Řeší stěžejní integraci celopodnikových dat na jedné, unifikované platformě;
 • Poskytuje ideální základnu pro služby integrace dat v architektuře orientované na služby (SOA);
 • Splňuje požadavky na celopodnikovou výkonnost a škálovatelnost prostřednictvím vysoké dostupnosti (překonání výpadků / bezproblémového obnovení provozu), podpory pro grid computing, push-down optimalizace a dynamického partitioningu.

Podpora produktivity IT týmů na globální úrovni

 

 • Snižuje nutnost opakovaného vývoje objektů a zjednodušuje konfigurační management, zvyšuje produktivitu a zkracuje dobu na dosažení výsledků nejen pro individuální vývojáře, ale pro globální IT týmy a celé IT organizace;
 • Jednoduše standardizuje a opětovně používá objekty napříč platformami a projekty bez nutnosti opětovného programování;
 • Využívá výhod předpřipravených šablon pro design mapování, které lze integrovat s obecnými modelovacími nástroji.

 

Přínosy

Poskytuje organizacím správné informace v pravý čas
PowerCenter pomáhá firmám plnit jejich analytické a provozní požadavky na dodávání důvěryhodných a aktuálních dat po celém podniku. PowerCenter zvyšuje důvěru organizace v její data díky celopodnikovému sdílení datových definic, původu dat a vztahů mezi daty. Platforma minimalizuje potřebu kontroly toho, zda dodávaná data odpovídají požadavkům, neboť podporuje monitorování a audit pro data governance a práci s těmito daty. Poskytuje komplexní přístup k důvěryhodným datům v reálném čase, a tak pomáhá organizacím řešit otázky spojené se spoluprácí mezi byznysovými uživateli a IT a činit rychlejší podnikatelská rozhodnutí.

 

Splňuje požadavky na klíčové nasazení v rámci celého podniku
PowerCenter splňuje požadavky velkých firem na bezpečnost, škálovatelnost a výkon, a proto slouží jako ideální základna pro celopodnikové iniciativy integrace dat. PowerCenter snižuje náklady na informační technologie tím, že minimalizuje složitost vývoje a zvyšuje produktivitu, čímž zkracuje čas potřebný pro uvedení nových projektů do provozu. Platforma pomáhá IT organizacím cenově efektivně zvládat zvyšování nároků na zpracování dat, šetří náklady na hardware a snižuje náklady a rizika spojená se selháním přístupu k datům. PowerCenter také díky bezpečnostním funkcím na úrovni integračního kompetenčního centra snižuje rizika bezpečnostních narušení a selhání ochrany citlivých dat.

 

Zlepšená týmová produktivita a krosfunkční spolupráce
PowerCenter umožňuje vývojářským týmům snadno sdílet a opětovně používat již jednou vykonanou práci a její výsledky. Krosfunkční týmy, které tak mohou snadno spolupracovat, jsou mnohem produktivnější a efektivnější, což vede ke snížení nákladů na vývoj a implementaci IT projektů. Tato platforma také zkracuje dobu dodání výsledků a pomáhá týmům zajistit si přesnější odhady nákladů tím, že poskytuje plnou viditelnost potenciálního dopadu změny dat. Poskytnutím byznysového kontextu do sféry informačních technologií PowerCenter posiluje kooperaci mezi požadavky IT a byznysových uživatelů. Tato úzká spolupráce pak v dnešním dynamickém podnikatelském prostředí přispívá k lepším reakčním schopnostem firem.

 

Datasheety ke stažení - PowerCenter Advanced Edition, PowerCenter Real-time Edition

Více na www.informatica.com

 

 

 

 

© 2010 INFA Partner, s.r.o