PŘÍPADOVÁ STUDIE

Informatica ve společnosti Raiffeisenbank umožnila výrazně zvýšit produktivitu vývoje datového skladu a ušetřit náklady

Raiffeisenbank a.s. poskytuje v České republice široké spektrum bankovních služeb soukromé i podnikové klientele. Kromě vlastních bankovních aktivit je součástí finanční skupiny, která nabízí svoje produkty a služby rovněž v oblasti stavebního spoření (Raiffeisen stavební spořitelna), pojištění (UNIQA pojišťovna, a. s.) a leasingu (Raiffeisen-Leasing). Jako jeden z devíti finančních ústavů v ČR poskytuje hypoteční úvěry, k nimž sjednává rovněž státní finanční podporu.

„Nasazení produktů společnosti Informatica v klíčové oblasti budování datového skladu vedlo k úspoře nákladů, která předčila naše očekávání. Investice do pokročilého nástroje pro integraci dat se nám vrátila během několika měsíců.“ Radim Berka, Ředitel IT, Raiffeisenbank

„Aby byl datový sklad pro banku skutečným přínosem, je potřeba jej stále aktualizovat a reagovat na měnící se prostředí a požadavky uživatelů. Informatica nám díky své produktivitě a flexibilitě umožňuje realizovat jednotlivé vývojové etapy velice rychle, což nakonec nejvíce ocení sami uživatelé“ Martin Cabák, Expert IT – datawarehousing, Raiffeisenbank

Situace

Společnost Raiffeisenbank se od samého počátku snaží aktivně nabízet své služby širokému spektru zákazníků, což ve svém důsledku znamená velké množství klientů a různých typů produktů. Pro efektivní řízení strategie rozvoje, marketingových aktivit, návrhu nových produktů, je bezesporu důležité, aby měla detailně zmapovány své zákazníky a jejich potřeby. Tyto analýzy bylo v počátku velice komplikované, či zcela nemožné získat v požadovaném čase a kvalitě. Zákaznická data jsou uložena v řadě různorodých systémů, pro správu jednotlivých produktů slouží specifické aplikace. Řada dotazů musela být realizována až na úrovni centrály.

Řešení

Reakcí na nedostatečné možnosti analýzy zákaznické báze bylo zahájení projektu budování datového skladu, který integruje data ze všech primárních systémů a poskytuje globální a konsolidovaný pohled na všechny informace o zákaznících a produktech. Informace, které jsou stěžejní pro analýzy sledování chování zákazníka, managementu cashflow, atd.

Jelikož prostředí primárních systémů banky je silně heterogenní (AS/400, relační databáze, objektové databáze, soubory, externí data) a data je nutné před vstupem do datového skladu čistit a korigovat, byl kladen vysoký důraz na výběr vhodného integračního nástroje.

Po důsledném testování a vyhodnocení několika integračních řešení (hand-coding a tři typy integračních nástrojů) zvítězil produkt Informatica PowerMart, hlavně díky své otevřenosti a vysoké produktivitě.

Realizace projektu se ujal tým zkušených odborníků, první etapa projektu byla uvedena do ostrého provozu již po 1,5 měsíci od zahájení vývoje. K akceleraci vývoje a implementace řešení výraznou měrou přispěl právě integrační nástroj Informatica PowerMart, který umožnil v krátkém čase a s nevelkým úsilím (v porovnání s ručním kódováním) realizovat i velice složité transformační procesy.

Projekt datového skladu ve společnosti Raiffeisenbank se stále rozšiřuje, vyvstávají potřeby integrovat další datové zdroje a zajistit dostatečnou výkonnost a pružnost. Z toho důvodu byl v roce 2002 produkt PowerMart povýšen na nástroj vyšší třídy – PowerCenter, který nabízí rozšířené možnosti pro integraci dat, zejména v oblasti výkonnosti a širší škále podporovaných zdrojových a cílových systémů.

Přínosy

Skutečnost, že nasazení nástroje Informatica PowerMart/PowerCenter při vývoji a provozu datového skladu ve společnosti Raiffeisenbank byla správná volba, dokazují zejména následujícími přínosy:

  • velmi vysoká produktivita vývoje, několikanásobně vyšší než v případě ručního skriptování či použití nástroje nižší třídy
  • velice strmá učící křivka, již po 3 dnech zaškolení jsou vývojáři schopni kvalifikovaně s nástrojem pracovat
  • otevřenost; oddělení logického a fyzického designu, důsledkem čehož je snadná migrace mezi prostředími (vývoj – testování – provoz) a vysoká flexibilita při vývoji a modifikacích procesů
  • samodokumentovatelnost, všechny objekty jsou uloženy v katalogu metadat, ze kterého lze generovat přehledné reporty a dokumentaci
  • snadná správa celého systému, kompletní zajištění provozních potřeb a další rozvoj systému má na starosti malý tým několika IT odborníků banky.

„Prvních výsledků bylo nutné dosáhnout v poměrně krátkých termínech, a to vše s vyváženým vztahem k ceně řešení. Proto bylo velice důležité zvolit správnou kombinaci technologických komponent a Informatica PowerMart byla jedním z důležitých prvků, které nám nakonec pomohly dosáhnout našich cílů.“ Tomáš Bárta, Project Manager, NESS

Přehled zákazníků společnosti Informatica

© 2010 INFA Partner, s.r.o