Řízení kvality dat

Vytvoření a řízení kvality dat v celém podniku

Úspěšná implementace projektu managementu kvality dat vyžaduje vhodnou kombinaci pracovníků, procesů a technologie. Produkty Informatica Data Quality a Informatica Data Explorer umožňují těm pravým lidem ve vaší organizaci implementovat efektivní a trvalé procesy managementu dat.

Kombinace produktů Informatica Data Quality a Informatica Data Explorer poskytuje firmám i státním organizacím nejúplnější platformu pro úspěšné plánování a vykonávání jednorázových nebo průběžných aktivit v oblasti kvality dat. Společně tyto produkty, které jsou považovány za nejlepší ve své třídě, provázejí projekty kvality dat od začátku do konce a slouží jako most mezi představami obchodního úseku a pracovníky IT.

Řešení managementu dat firmy Informatica zajišťuje kvalitu dat na všech potřebných místech po celém podniku, zatímco zůstává zachována centrální kontrola a management standardů kvality dat. Toto řešení podporuje ověřené metodologie managementu kvality včetně Six Sigma nebo vlastního Data Quality Management Process.

Řešení managementu dat firmy Informatica nabízejí veškeré funkce potřebné pro zajištění neustálé dostupnosti vysoce kvalitních dat. Ať už je vaše organizace aktivní v energetice či utilitách, finančních službách, státní strávě, zdravotnictví, výrobě, prodeji, telekomunikacích nebo dopravě, společnost Informatica poskytuje velmi vhodná komplexní řešení pro management dat. Informatica již v tomto směru pomáhá širokému spektru organizací a firem v následujících aktivitách:

  • plnění státních regulativ;
  • omezení výpadků na straně dodavatelů;
  • zlepšení podnikatelského rozhodování a řízení vztahů se zákazníky.
© 2010 INFA Partner, s.r.o