Technické informace k partnerství Informatica–SAP

Při implementaci SAPu musí zákazníci obvykle čelit dvěma problémovým oblastem:

Problém č. 1 – Implementace, konsolidace a synchronizace R/3:

  • Integrovat data ze samostatných, nedokumentovaných datových zdrojů;
  • Profilovat, pročišťovat, standardizovat a transformovat data tak, aby odpovídala novým dimenzím SAP R/3;
  • Synchronizovat data mezi původními aplikacemi s novým systémem SAP R/3;
  • Přesunovat data v dávkách, paralelně a v reálném čase tak, aby bylo možno splnit různé strategie migrace dat;
  • Potřeba vysokovýkonného řešení, které by zvládlo dávkové zpracování.

Intelligent Enterprise v této souvislosti uvedl:

„Většina ERP implementací vyžaduje konverzi stávajících systémových dat nebo rozhraní na novou aplikaci. Nicméně často jsou tyto požadavky přehlíženy nebo se o ně nikdo nezajímá až do poslední chvíle … a výsledkem je, že průměrný datový integrační projekt stojí více než 10násobek původního rozpočtu.“

Problém č. 2 – Nahrávání SAP BW

  • Nahrát jiná data než SAP do SAP BW;
  • Profilovat, pročistit a standardizovat data z těchto zdrojů tak, aby odpovídala SAP BW;
  • Nahrát SAP BW data do dalších souvisejících systémů;
  • Udržovat a nahrávat data z upravitelných datových skladů do SAP BW.
© 2010 INFA Partner, s.r.o