Professional Services

 

Konzultace architektury řešení

 

Časový rámec: 2–5 dní

 

 

Popis:

 

 

Asistence při návrhu architektury řešení a optimálním rozvržení komponent systému. Pozornost je zaměřena na celkovou globální architekturu, konfiguraci vývojového a testovacího prostředí a fyzickou a technologickou infrastrukturu. Po zvážení potřeb a požadavků zákazníka budou doporučeny strategie pro jednotlivé oblasti.

 

 

Přínos:

 

 • promítnutí odborných zkušeností do návrhu architektury
 • optimalizace prostředí pro technologii PowerCenter
 • doporučení osvědčených postupů pro jednotlivé oblasti
 • předání zkušeností vývojovému a implementačnímu týmu

Výstup:

 

 

 • doporučená architektura pro implementaci technologie PowerCenter
 • strategie pro životní cyklus integračního řešení PowerCenter
 • strategie pro zajištění bezpečnosti
 • doporučení vývojových standardů
 • doporučení strategie pro sdílené objekty

Detaily:

 

 

 • zakomponování technologie PowerCenter do celkového řešení
 • návrh strategie životního cyklu řešení PowerCenter (vývoj -> test -> produkce)
       - definice vývojového, testovacího a produkčního prostředí
       - definice migračních strategií a metod
 • návrh struktur pro zajištění bezpečnosti
       - definice strategie pro složky v repository
       - definice uživatelských bezpečnostních standardů
       - definice rolí
       - návrh skupin
       - nastavení přístupových práv
 • návrh strategie pro sdílené objekty
       - identifikace rozsahu použití sdílených objektů
       - definice strategie pro složky se sdílenými objekty
       - provázání strategie sdílených objektů s migračními procesy
 • návrh vývojových standardů
       - jmenné konvence
       - komentáře
       - implicitní nastavení
       - obecné standardy

 

Asistence při implementaci řešení

 

 

Časový rámec: 2–5 dní

 

 

Popis:

 

Asistence při implementaci integračního prostředí a instalaci produktu PowerCenter a návazných technologií značky Informatica.

 

 

Přínos:

 

 

 • urychlení procesu instalace a implementace technologie PowerCenter
 • předání zkušeností vývojovému a implementačnímu týmu

Výstup:

 

 

 • implementace navržené architektury prostředí PowerCenter
 • instalace a konfigurace jednotlivých softwarových komponent

Detaily:

 

 

 • implementace architektury PowerCenter
 • instalace klientských nástrojů PowerCenter
 • vytvoření repository
 • implementace definovaných strategií
       - vytvoření složek
       - vytvoření uživatelů a skupin
       - nastavení přístupových práv
 • instalace a konfigurace serveru PowerCenter
       - nastavení a zdokumentování konfigurace serveru
       - testování startovacího procesu serveru
       - testování kompletního prostředí
       - vytvoření procesu pro „osahání“ prostředí
       - testování funkcionality jednotlivých komponent

 

Optimalizace a ladění výkonnosti

 

 

Časový rámec: 2--5 dní

 

 

Popis:

 

Po nastartování projektu a jeho prvních přírůstcích nabízíme možnost konzultace rodícího se řešení z hlediska optimálních, osvědčených postupů, doladění výkonnosti, odstranění „úzkých hrdel“ a předání zkušeností vývojovému týmu.

 

 

Přínos:

 

 

 • důkladné prověření a doladění systému před přechodem do produkčního prostředí
 • využití znalostí zkušených profesionálů na technologie Informatica
 • předání zkušeností vývojovému týmu

Výstup:

 

 

 • posouzení technického designu transformačních procesů
 • posouzení nastavení prostředí (OS, RDBMS, PowerCenter)
 • výkonnostní benchmark
 • vyladění a redesign procesů pro optimální výkon

 

Asistence při upgradu na novou verzi

 

 

Časový rámec: 2--5 dní

 

 

Popis:

 

Přechod na novou verzi platformy Informatica PowerCenter vyžaduje důkladné naplánovaní procesu upgradu. Využití znalostí expertů na technologie Informatica při plánování i vlastní realizaci upgrade může celý proces výrazně urychlit a minimalizovat případná rizika.

 

 

Přínos:

 

 

 • urychlení procesu upgradu a minimalizace rizik
 • optimalizace nasazení nové verze z hlediska nových vlastností produktu
 • využití osvědčených postupů
 • předání zkušeností

Výstup:

 

 

 • plán upgradu
 • prvotní upgrade vybraných prostředí
 • testování vývojového prostředí na nové verzi
 • upgrade produkčního prostředí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2010 INFA Partner, s.r.o