Synchronizace dat

Synchronizace zajišťuje platná data pro klíčové celopodnikové aplikace

Je vždy problém zajistit, aby byla data konzistentní mezi větším počtem aplikací, ať už se jedná o údaje z kontaktních míst pro zákazníky nacházejících se v různých částech republiky, splnění požadavků plynoucích z předpisů vážících se k podnikání, využití zdrojů různě po světě či o spolupráci s globálními zákazníky. Problém spočívá v tom, že data, která jsou třeba pro použití v různých aplikacích, se obvykle uchovávají jen v jednom systému. Výsledkem je, že IT oddělení dostane za úkol zajistit synchronizaci dat tak, aby byly údaje k dispozici ve všech dalších systémech a aplikacích, které je potřebují.

Synchronizace dat bývá obvykle součásti většího projektu, který zásadně mění obchodní procesy nebo v jehož rámci dochází k implementaci nových klíčových aplikací. Tento přístup má ale ve velkých organizacích tendenci vést k zakonzervování prostředí, které se často potýká se složitostí, obtížnou údržbou, nelze jej škálovat a vyskytuje se v něm nekonzistence dat.

Problémy

Synchronizace dat je často nákladná a riziková záležitost, neboť:

 • rozdílné požadavky na dodávání dat vedou k potřebě sloučení dávkového a transakčního zpracování dat v různých časech a pro různé úkoly;
 • integrace mezi sítěmi WAN zakončenými firewally v případě synchronizace dat s obchodními partnery nebo poskytovateli outsourcingu práci rozhodně neusnadňuje a může působit obtíže v rychlosti;
 • vyšší složitost aplikací vyžaduje specifické formáty dat a práce s nimi vede k nárůstu datových struktur, což obvykle končí nekonzistencemi;
 • klíčové aplikace vyžadující synchronizovaná data staví spolehlivost a výkon jako nejdůležitější kritéria.

Řešení společnosti Informatica

Informatica pomáhá významným organizacím úspěšně dokončovat jejich projekty synchronizace dat v rámci rozpočtu a s vyšší přesností. Díky osvědčené celopodnikové platformě pro integraci dat mohou tyto organizace získat výhody plynoucí z bezpečné, škálovatelné a dostatečně pružné základny se všemi potřebnými možnostmi nutnými pro vytváření a správu aktivit v oblasti synchronizace dat v rámci organizace i mimo ni.

Celopodniková integrační platforma firmy Informatica pro datovou synchronizaci přináší následující výhody:

 • zlepšení výsledků IT projektů;
 • minimalizaci rizika pro splnění výzev spojovaných s požadavky na komplexní synchronizaci různých dat;
 • zlepšení konzistence datových definic a opětovné použití obchodních pravidel mezi aplikacemi, procesy a organizacemi.

Mezi hlavní charakteristiky patří:

 • splnění rozdílných požadavků na synchronizaci dat (dávkově, na základě změn nebo v reálném čase) v rámci jediné platformy pro integraci dat;
 • zajištění synchronizace dat uložených za firewally, s využitím zabudované bezpečnosti postavené na enkrypci RSA a komprimace zajišťující vyšší výkon;
 • vytvoření jednoho pohledu na hlavní data s plně integrovaným pročišťováním dat, což odstraní nekonzistence v datech mezi systémy;
 • celopodniková škálovatelnost a spolehlivost zajišťující i komplexní požadavky na synchronizaci dat.
© 2010 INFA Partner, s.r.o